English

Crefydd a duwioldeb

Roedd y ffydd Gristnogol yn rhan ganolog o fywyd ym Mhrydain yn yr Oesoedd Canol, felly nid yw’n rhyfedd fod symbolau Cristnogol a geiriau defosiynol yn ymddangos ar seliau.

Defnyddid seliau gan glerigwyr i ddilysu trafodion yn ymwneud â thir ac eiddo ac ar gyfer amrediad o ddibenion gweinyddol. Roedd gan fynachlogydd, cadeirlannau, a sefydliadau eraill o fewn yr eglwys, hunaniaeth gorfforaethol gyda hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol, ac fel y cyfryw roedd gofyn iddynt gael sêl i’w cynrychioli.

Mae seliau hefyd yn darparu dirnadaeth hynod ddiddorol o dduwioldeb personol, oherwydd drwy ddewis sêl gyda chynllun crefyddol neu eiriad defosiynol roedd yr unigolyn oedd yn ei meddu yn dewis mynegi rhywbeth am ei gred yn hytrach na’i hunaniaeth seciwlar.