English

Economi a chyfnewid

Un o ddibenion hanfodol y defnydd o seliau oedd (ac mae’n dal felly) i fod yn brawf. Mewn cyfraith ganoloesol roedd dogfen dan sêl yn darparu’r radd uchaf o warant i drafodion. Defnyddid seliau yn yr Oesoedd Canol er mwyn dilysu cyfnewidiau. Fodd bynnag rhaid gwahaniaethu rhwng y modd y defnyddid seliau yng Nghymru a’r modd y defnyddid hwy yn Lloegr yn ystod y ddeuddegfed ganrif a hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg, gyda seliau yn cael eu defnyddio yn llawer mwy cyffredin drwy’r gymdeithas yn Lloegr. Yn dilyn goresgyniad Cymru gan Edward I, daeth lledaeniad cyfraith ac arferion Lloegr â llawer mwy o ddeunydd o offerynnau a dogfennau seiliedig i’w canlyn. Roedd dulliau Cymreig o brofi, a oedd yn seiliedig ar draddodiad llafar, yn parhau i gael eu harfer a daeth cyfuniad o wahanol fathau o dystiolaeth yn nodwedd sefydlog o gyfnewid yng Nghymru a Lloegr ar ddiwedd yr Oesoedd Canol.