English

Grym a gwleidyddiaeth

Roedd seliau yn ddull o nodi statws cymdeithasol ac felly i’r elît roeddynt yn un ffordd o bortreadu’n weledol eu safle uchel mewn cymdeithas. Roedd seliau’r bendefigaeth yn cyflwyno golwg ar wˆyr a gwragedd a oedd yn crisialu syniadau am eu rolau a’u swyddogaethau, a’u statws a’u bri. Roeddynt yn ddatganiad gweledol cyhoeddus o le’r unigolyn mewn hierarchaethau cymdeithasol.

Er bod rhai teuluoedd yn gallu atgyfnerthu a chynnal eu safle cymdeithasol o genhedlaeth i genhedlaeth, roedd rhai eraill yn cynyddu ac yn lleihau mewn pwysigrwydd. Roedd y cyfnewidioldeb hwn yn achosi cryn bryder mewn rhai cylchoedd, ac roedd seliau, o gofio eu cysylltiad â dal tir, ac mewn perthynas â chyfraith a mathau eraill o rym, yn faes pwysig lle’r oedd y tensiynau hyn yn cael eu hamlygu.