English

Hanes cynnar seliau’r Oesoedd Canol

Cyn y ddeuddegfed ganrif defnyddid seliau yn gyffredin i sicrhau preifatrwydd cyfathrebiadau ysgrifenedig. Yn ystod y ddeuddegfed ganrif, daeth cadw cofnodion yn rhan amlwg o’r broses o lywodraethu. Gan fod disgwyl cynyddol i bobl ymhob categori cymdeithasol ddogfennu eu materion busnes a bod seliau yn ddull safonol o ddilysu cofnodion, roedd y nifer o bobl oedd angen seliau yn dechrau cynyddu’n gyflym. Erbyn dechrau’r drydedd ganrif ar ddeg, roedd y weithred seiliedig wedi ei sefydlu yng nghyfraith gwlad Lloegr fel dull arferol o gofnodi trosglwyddiad eiddo ac felly gallai bod gofyn hyd yn oed i bobl oedd yn meddu lleiniau pur fychan o dir gael sêl.