English

Prosiect

Yr arddangosfa ‘Seliau yn eu Cyd-destun: Cymru a’r Mers yn yr Oesoedd Canol’, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn 2012, oedd un o’r prif bethau a ddeilliodd o’r prosiect ‘Seliau yng Nghymru’r Oesoedd Canol’, prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AH/G010994/1), a redodd o 2009-12. Roedd tîm y prosiect yn cynnwys y Prif Ymchwilydd, Phillipp Schofield; Cyd-ymchwilydd, Sue Johns; Uwch Swyddog Ymchwil, Elizabeth New, a’r Swyddog Ymchwil, John McEwan. Darparodd yr arddangosfa y cyfle cyntaf i rannu rhywfaint o’r deunydd cyffrous a gasglwyd fel rhan o’r prosiect gyda chynulleidfa ehangach, ac mae’r delweddau wedi’u hatgynhyrchu ynghyd ag eraill yn yr arddangosfa ar-lein hon. Mae’r delweddau’n gysylltiedig â themâu eang ar y safle hwn, ond am drafodaeth lawnach am yr un themâu perthnasol a’r seliau sy’n eu hategu, fe’ch anogir hefyd i edrych ar y cyhoeddiad cysylltiedig a gynhyrchwyd i gyd-fynd â’r arddangosfa.

Mae copïau papur o’r gyfrol hefyd ar gael i’w prynu oddi wrth y cyhoeddwr.

Ymhlith y prif gwestiynau y talwyd sylw iddynt gan y prosiect a’r arddangosfa mae:

  • Pwy fyddai’n defnyddio seliau yng Nghymru a’r Mers yn yr Oesoedd Canol ac ym mha gyd-destunau?
  • Beth oedd ystod y motiffau a’r geiriau a ddefnyddid ar seliau Cymru a’r Mers yn yr Oesoedd Canol?
  • Sut y gall seliau gynyddu ein dealltwriaeth o’r ffordd roedd pobl yn yr Oesoedd Canol yn meddwl amdanynt eu hunain ac yn eu cyflwyno eu hunain?
  • Beth a ddatgelir gan seliau am deulu, llinach, grym a gwleidyddiaeth, economi a chyfnewid, merched a rhyw a bywyd crefyddol yng Nghymru a’r Mers yn yr Oesoedd Canol?