English

Merched a rhywedd

Roedd merched a dynion yn meddu ac yn defnyddio seliau yn yr Oesoedd Canol, er bod rhai gwahaniaethau cyfreithiol a gweinyddol ynglyn â defnyddio seliau rhwng y ddau ryw.

Roedd gwragedd bonheddig yn ymwneud â gweinyddu tiroedd mewn amryfal gymwysterau, yn rhoi tystiolaeth ac yn bod yn dystion i ddogfennau, ac felly roedd llawer ohonynt yn meddu sêl. Mae seliau yn amhrisiadwy oherwydd y wybodaeth y maent yn ei gynnig am ferched aristocrataidd ac uchelwrol, gan gynnwys cysyniadau am hunaniaeth grwp, codau gwisgo, a symbolau grym, yn ogystal â syniadau am rywedd, statws cymdeithasol, teulu a llinach.

Wrth i’r arfer o ddefnyddio seliau ymledu drwy gymdeithas roedd ystod gynyddol o fotiffau yn cael eu defnyddio. Nid oedd rhai o’r motiffau hyn yn rhyw benodol: hynny yw roeddynt yn cael eu defnyddio ar seliau dynion a merched fel ei gilydd.