English

Motiffau hirhoedlog a byrhoedlog

Mae rhai motiffau i’w canfod ar seliau drwy gydol yr Oesoedd Canol tra oedd rhai eraill yn arbennig o boblogaidd mewn cyfnodau neilltuol. Ar ben hynny, roedd rhai motiffau fel pe baent wedi cael eu defnyddio gan bobl o bob rhan o gymdeithas, tra oedd eraill yn cael eu cysylltu â grwpiau cymdeithasol arbennig. Yn wir, awgrymwyd bod hyn yn un o brif ddibenion rhai mathau generig o ddelwedd: bod y sawl a’u gwelai yn gallu bwrw amcan o safle rhywun mewn cymdeithas yn ôl tystiolaeth weledol y motiff ar ei sêl.

Er mwyn egluro ymddangosiad cymharol fyr rhai mathau o fotiffau mae’n hanfodol cofio nad oedd seliau yn gweithredu ar wahân ond eu bod yn rhan o ddiwylliant gweledol a materol yr oedd ei boblogrwydd, yn union fel heddiw, yn amrywio o bryd i’w gilydd.