English

Seliau a’u swyddogaethau

Yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd pobl yn gosod seliau ar ystod eang o wahanol fathau o ddogfennau am amryfal resymau. Dichon mai rôl bwysicaf y sêl oedd gweithredu fel dilysiad. Pe digwyddai anghydfod, byddai presenoldeb sêl yn cefnogi’r haeriad bod y ddogfen yn un ddilys. Gallai dodi sêl ar ddogfen, mewn egwyddor o leiaf, fynegi hefyd gydsyniad perchennog y sêl i gytundeb. Roedd cysylltiad cryf rhwng unigolion a’u seliau yn y drydedd ganrif ar ddeg, felly roedd pobl, a chanddynt fusnes i’w gytuno ar ffurf ysgrifenedig, angen eu seliau eu hunain, ond yn y bedwaredd ganrif ar ddeg daeth yn fwy goddefadwy i bobl gael benthyg a rhoi benthyg seliau.