English

Seliau: yn parhau i greu argraff

Mae’n wir bod y seliau yn y catalog hwn rai cannoedd o flynyddoedd oed, ond nid gwrthrychau o ddiddordeb hanesyddol yn unig yw seliau. Mae seliau yn cadw eu swyddogaethau gwreiddiol yn y byd modern. Maent yn dal i gael eu defnyddio i ddiogelu gwrthrychau a dogfennau, ac yn parhau i fod yn ddulliau gwirio a dilysu.

Yn ogystal â’r deunydd parhaol o fathau traddodiadol o seliau, mae mathau newydd o seliau a dulliau newydd o selio wedi ymddangos mewn blynyddoedd diweddar. Math o sêl sy’n darparu dilysiad ychwanegol ar ffurf gydnabyddedig yw’r hologram ar gerdyn banc. Ar lawer ystyr math o sêl yw amgodio digidol a’r un yw ei swyddogaeth â sêl ‘go iawn’. Yn wir, gyda’r doreth o lofnodion electronig a microsglodion wedi eu hamgodio gyda gwybodaeth bersonol, dichon ein bod yn dychwelyd i ddiwylliant o selio y byddai ein cyndadau canoloesol yn gyfarwydd ag ef o ran syniad, hyd yn oed os byddai ei ffurf yn ddieithr iddynt.