English

Teulu a llinach

Gallai seliau ddynodi pobl fel unigolion ac fel aelodau o grwp cymdeithasol arbennig neu mewn galwedigaeth benodol, ond gallent hefyd fod yn adnabyddwyr teulu. Un o brif swyddogaethau motiffau herodrol oedd dynodi unigolion drwy eu cysylltiadau teuluol. Gallai geiriau yn yr arysgrif hefyd weithredu fel dynodwyr teuluol. Gwelir y deunydd o dadenw fel rhan o enw unigolyn, er enghraifft, mewn nifer sylweddol o arysgrifau enw. Ar brydiau mae arysgrifau sêl yn rhoi gwybodaeth am gysylltiadau teuluol nad ydynt yn amlwg yn y ddogfen, naill ai am i berchennog y sêl ddewis defnyddio ffurf wahanol ar yr enw neu am fod y sêl yn dangos cysylltiadau teuluol nad ydynt yn amlwg yn y testun.